Giảng viên tiêu biểu

Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Giáo viên âm nhạc
Nguyễn Văn Vĩ
Nguyễn Văn Vĩ
Giảng viên Vật Lý
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Giảng viên Hóa Học
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Giảng viên sinh học
Nguyễn Hoàng Ry
Nguyễn Hoàng Ry
Giảng viên tin học

Tin tức

19

12, 2019

Dạy Trẻ Biết Đọc Sớm - Glenn Doman - Sách Cho Cha Mẹ Bán Chạy Nhất Nước Mỹ

Cuốn sách này ngày càng được xuất bản rộng rãi trên thế giới kể từ lần đầu tiên đạt 5 triệu bản trên 22 nước. Tất cả những điều được nhắc đến trong cuốn sách đều đã trở thành hiện thực dù đã hơn 40 năm trôi qua.