Kỹ năng mềm

19

12, 2019

Dạy Trẻ Biết Đọc Sớm - Glenn Doman - Sách Cho Cha Mẹ Bán Chạy Nhất Nước Mỹ

Cuốn sách này ngày càng được xuất bản rộng rãi trên thế giới kể từ lần đầu tiên đạt 5 triệu bản trên 22 nước. Tất cả những điều được nhắc đến trong cuốn sách đều đã trở thành hiện thực dù đã hơn 40 năm trôi qua.